Wat leer je in een Lean Green Belt cursus?

De naam Lean Green Belt cursus geeft een indicatie van de mate van diepgang van de cursus. De Green Belt is bedoeld voor projectleiders. Maar wat leer je nou eigenlijk op zo’n cursus en wat is Lean precies? De Lean methode wordt al sinds de jaren ’60 toegepast op productieprocessen en onderzoeken wijzen uit dat het op veel vlakken binnen organisaties tot verbeteringen kan leiden. Niet alleen ervaren werknemers het als prettig, de nadruk op klant en eindproduct leidt tot goede resultaten.

Onderdelen van lean

Lean Green Belt cursus

Lean bestaat eigenlijk uit vijf verschillende principes. Ten eerste moet de klant altijd centraal staan. Er moet gekeken worden naar de wensen en om dat te kunnen doen moet je goed weten wie je klant eigenlijk is. Ten tweede heb je de waardestroom waarin processen worden geïdentificeerd die meerwaarde voor de klant hebben en de processen die dat niet hebben. Het derde principe is flow, waarin verspilling wordt teruggebracht. Als het goed is houd je alleen de processen over die nuttig zijn voor de klant. Als vierde het pull principe. Er wordt alleen gedaan wat de klant wil, wanneer de klant dat wil. Zo voorkom je tussen- en eindvoorraden. Tot slot perfectie. Perfectie wil zeggen dat er ten allen tijden wordt getracht het proces te perfectioneren.

Dit vind je misschien ook leuk...